VINACONTROL cấp chứng chỉ ISO 9001 cho công ty Hùng Minh

Sau những nỗ lực xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ngày 28/10/2017 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hùng Minh đã chính thức được Tổ chức chứng nhận VINACONTROL cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất gạch bê tông và gạch block. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý của doanh nghiệp, khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 doanh nghiệp sẽ được những lợi ích to lớn như: Giảm sản phẩm sai hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm các chi phí rủi ro trong sản xuất; nâng cao thương hiệu tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm.

VINACONTROL xin chúc mừng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hùng Minh

ISO 9001-Hung Minh

Comments