Tin tức‎ > ‎

Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho công ty CP 12.1

Ngày 08/03/2017 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol CE) đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty CP 12.1. Công ty CP 12.1 là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm Licogi 12 và gạch xi măng cốt liệu Licogi 12. Sau khi áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 các sản phẩm của công ty đạt độ ổn định cao, giảm các sản phẩm sai hỏng, hệ thống quản lý của công ty được chuyên nghiệp hơn, tăng năng suất chất lượng, giảm các chi phí khấu hao thất thoát. Có được chứng nhận này là minh chứng về thương hiệu, tạo niềm tin cho khách hàng của công ty.

Vinacontrol chúc mừng Công ty CP 12.1


Comments