Tin tức‎ > ‎

Sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue phải thực hiện công bố hợp quy từ ngày 01-01-2018

Theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT thì kể từ ngày 01/01/2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT chính thức được áp dụng, do đó kể từ ngày này các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của pháp luật. Như vậy sau 2 năm kể từ ngày ban hành quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT thì tới thời điểm này việc thực hiện các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, điều này nhằm làm giảm tối đa các sản phẩm kém chất lượng, không đạt yêu cầu đang bán tràn lan trên thị trường. 
Việc kiểm tra, chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue được thực hiện bởi tổ chức có chỉ định của Bộ Công thương. Hiện nay Vinacontrol là đơn vị đầu tiên được Bộ Công thương chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm này.
Theo quy định của Quy chuẩn thì tất cả các doanh nghiệp, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, gia công các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue đều phải thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa và chứng nhận hợp quy, các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue khi lưu thông trên thị trường đều phải dán tem hợp quy (ten CR). Để hiểu rõ hơn về việc chứng nhận các bạn có thể xem tại bài viết Chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissueCông bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue

Comments