Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ?

Nhắc tới ISO 9001 người ta thường liên tưởng tới những thương hiệu lớn, người tiêu dùng rất đề cao tiêu chuẩn này. Trong sinh hoạt trao đổi hàng hóa thường ngày nhiều người thường chú trọng những sản phẩm của những công ty được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001. Vậy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là một bộ tiêu chuẩn được Ủy ban ISO ban hành vào năm 1987. Trải qua các giai đoạn phát triển và sửa đổi vào ngày 24/09/2015 Ủy ban ISO đã ban hành phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn ISO 9001 gọi là Hệ thống quản lý chất lượng, nó đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản chính:
- Nội dung phạm vi của ISO 9001
- Tài liệu viện dẫn
- Các thuật ngữ và định nghĩa
- Bối cảnh của tổ chức
- Sự lãnh đạo của tổ chức
- Tính hoạch định
- Sự hỗ trợ
- Hoạt động hay vận hành
- Đánh giá hoạt động: bao gồm theo dõi và đo lường, đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo
- Cải tiến

Tổ chức nào cần ISO 9001

ISO 9001 dành cho tất cả mọi loại hình doanh nghiệp, cơ quan phi chính phủ, các đơn vị hành chính công…Có thể nói tất cả mọi loại hình tổ chức đều chứng nhận được ISO 9001.

Lợi ích của ISO 9001

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng
- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
- Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)
- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
- Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
- Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước
- Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
- Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Bạn cần chứng nhận ISO 9001, tư vấn ISO 9001 hãy gọi VINACONTROL

Mr. Nam - TPKD
Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
VINACONTROL CE
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Comments