Thực tế áp dụng ISO tại Việt Nam

Năm 1995, Vinacontrol là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tiếp cận cũng như áp dụng, triển khai các giải pháp quản lý vào Việt Nam, tuy nhiên chỉ mới phổ biến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Đến những năm đầu của thập kỷ trước thì tiêu chuẩn Hệ thống quản lý (ISO) mới được một số đơn vị áp dụng và chủ yếu tập trung vào các đơn vị có rủi ro nghề nghiệp cao, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà có đối tác nước ngoài tham gia.

Trong bối cảnh xu thế hiện đại, để tăng cường hội nhập về kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc phát triển bền vững và trách nhiệm hơn với xã hội với cộng đồng đang là một xu thế tất yếu mặc dù chỉ mới phát triển ở những nước phương tây. Và khi những nước này đầu tư vào các nước nghèo hơn họ cũng yêu cầu các đối tác đáp ứng được những hệ thống quản lý (ISO) mà họ đang áp dụng.

Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều chưa thực sự coi trọng vấn đề an toàn nghề nghiệp, nhất là đối với các lĩnh vực nguy hiểm cao với người lao động như khai mỏ, xây dựng, sản xuất hóa chất hay nói cách khác là chúng ta chưa coi trọng việc áp dụng các hệ thống quản lý (ISO) một cách có hiệu quả và nghiêm túc, việc chứng nhận các hệ thống quản lý còn nặng về hình thức.

Việc áp dung tiêu chuẩn Quốc tế trong quản lý sẽ làm thay đổi nhiều cách nghĩ và cách làm cũ về việc quản lý an toàn nghề nghiệp và môi trường. Các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001 là chìa khóa để Việt Nam mở cửa đi vào thị trường thế giới mà điển hình là gia nhập WTO khi mà đòi hỏi về trách nhiệm xã hội ngày càng cao đối với các doanh nghiệp.
Comments