Quy trình chứng nhận OHSAS 18001

Mục đích của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu các mối nguy và rủi ro trong môi trường làm việc. Khi các thành viên của bộ phận an toàn và sức khỏe có thể yên tâm hơn với sự tin tưởng rằng cách tiếp cận có hệ thống cung cấp không giới hạn, cho bất kỳ ai liên quan đến kết quả, những điều kiện làm việc được cải thiện, thì sẽ được lợi từ việc áp dụng hệ thống này.

Bước 1: Trao đổi thông tin chứng nhận: Vinacontrol và khách hàng sẽ trao đổi các thông tin liên quan tới việc chứng nhận OHSAS 18001

Bước 2: Đăng ký chứng nhận OHSAS 18001: Khách hàng sẽ đăng ký chứng nhận OHSAS 18001 và cung cấp các thông tin cần thiết qua mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol, đồng thời cung cấp cho Vinacontrol các hồ sơ cần thiết.

Bước 3: Tiến hành ký hợp đồng, báo giá: Vinacontrol và Khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng và báo giá chứng nhận

Bước 4: Đánh giá OHSAS 18001 tại địa chỉ của Khách hàng: Vinacontrol sẽ tiến hành thông báo và thực hiện đánh giá tại địa điểm hoạt động của Khách hàng

Bước 5: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có): Nếu có các điểm không phù hợp khi đánh giá, Vinacontrol sẽ khuyến cáo Khách hàng tiến hành khắc phục

Bước 6: Đánh giá hồ sơ: Vinacontrol sẽ tiến hành thẩm xét, đánh giá hồ sơ của khách hàng, giai đoạn này được thực hiện tại văn phòng Vinacontrol

Bước 7: Cấp chứng nhận OHSAS 18001: Sau khi thực hiện đánh giá hoàn chỉnh và không có điểm không phù hợp, Vinacontrol sẽ tiến hành cấp chứng nhận OHSAS 18001 cho Khách hàng.

Một điểm cần chú ý, Khách hàng cần phải xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước khi thực hiện đánh giá.

Hãy liên hệ Vinacontrol theo số Hotline: 0945 46 40 47 để được tư vấn và chứng nhận OHSAS 18001
Comments