Quy trình chứng nhận HACCP

Tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000 là những tiêu chuẩn dành riêng cho nghành thực phẩm và các nghành liên quan tới thực phẩm. HACCP là nền tảng chủ yếu của ISO 22000. Tiêu chuẩn HACCP đặt ra các yêu cầu riêng biệt trong quản lý an toàn thực phẩm. Một doanh nghiệp được chứng nhận HACCP thì doanh nghiệp đã đạt được các yêu cầu cao của An toàn thực phẩm.
VINACONTROl sẽ giới thiệu với các bạn quy trình chứng nhận tiêu chuẩn HACCP như sau:

Bước 1: Tư vấn xây dựng HACCP. Doanh nghiệp sẽ được tổ chức tư vấn hướng dẫn xây dựng và áp dụng các quy trình và yêu cầu của  HACCP vào bối cảnh của doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận HACCP với VINACONTROl qua bản đăng ký chứng nhận HACCP

Bước 3: Tiến hành ký hợp đồng, báo giá đánh giá HACCP

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ ban đầu, thẩm xét tại văn phòng của VINACONTROL

Bước 5: Sắp xếp thời gian và tiến hành đánh giá HACCP tại nhà máy sản xuất

Bước 6: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 7: Thẩm xét kết quả đánh giá

Bước 8: Cấp giấy chứng nhận HACCP

Hãy liên hệ VINACONTROL để được tư vấn và chứng nhận HACCP.


Hotline: 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Tổ chức chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Comments