Nhà máy Viglacera Hạ Long được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận Hợp quy

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, nhà máy Viglacera Hạ Long I đã được Vinacontrol cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 chứng nhận sản phẩm hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm gạch đất sét nung do nhà máy sản xuất. Như vậy sau hơn 3 tháng nỗ lực hoàn thiện hệ thống Nhà máy Viglacera Hạ Long I đã chính thức áp dụng hệ thống ISO 9001:2015, từ đây các sản phẩm gạch đất sét nung của nhà máy sẽ được gắn dấu hợp quy (tem CR) và góp phần hoàn thiện pháp lý để đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Có được thành công này là nhờ sự cố gắng của cán bộ công nhân viên toàn nhà máy.
Sản phẩm gạch đất sét nung là một trong những sản phẩm có quy định phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD theo quy định của Bộ Xây dựng. Việc được chứng nhận Hợp quy và chứng nhận ISO 9001 nhằm góp phần nâng cao thương hiệu cho nhà máy, giúp hệ thống quản lý của nhà máy được tối ưu và vận hành hiệu quản, đồng thời nó góp phần tạo nên thành công chung của nhà máy trong tương lai.

Vinacontrol xin chúc mừng toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy Viglacera Hạ Long I 

Chung nhan hop quy nha may Viglacera Ha Long I

Chung nhan ISO 9001-Nha may Viglacera Ha Long I


Comments