Lợi ích tiêu chuẩn OHSAS 18001

Mục đích của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu các mối nguy và rủi ro xảy ra tai nạn. Thêm vào đó, ban lãnh đạo công ty có thể chứng tỏ cho người lao động, khách hàng, cộng đồng và các cơ quan pháp quyền rằng họ có một cơ chế để đáp ứng các yêu cầu phải tuân thủ và có thể chứng tỏ sự cố gắng thích đáng. Việc áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ đem lại cho tổ chức những lợi ích như:

Về mặt thị trường:

- C
ải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18001 như là một điều kiện bắt buộc,

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,

- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

- Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,

Về mặt kinh tế:

- Doanh nghiệp áp dụng t
iêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội,

- Việc áp dụng 
tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ tăng tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,

- Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,

- Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.

- Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá

Hãy liên hệ Vinacontrol theo số Hotline: 0945 46 40 47 để được tư vấn và chứng nhận OHSAS 18001
Comments