Lợi ích ISO 14001

Việc áp dụng và chứng nhận ISO 14001 sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực, một số lợi ích có thể kể ra như sau:
Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001 là ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu các mối nguy và rủi ro trong môi trường. Thêm vào đó, ban lãnh đạo công ty có thể chứng tỏ cho khách hàng, cộng đồng và các cơ quan pháp quyền rằng họ có một cơ chế để đáp ứng các yêu cầu phải tuân thủ và có thể chứng tỏ sự cố gắng thích đáng. Việc áp dụng ISO 14001 sẽ đem lại cho tổ chức những lợi ích như:

- Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào

- Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,

- Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,

- Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,

- Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,

- Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,

- Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,

- Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,

- Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp.

Hãy liên hệ Vinacontrol để được tư vấn và chứng nhận ISO 14001
Comments