Lịch sử hình thành của Vinacontrol

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol hay còn gọi là Tập đoàn Vinacontrol là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực giám định, chứng nhận, kiểm định, kiểm tra, đo kiểm ...đầu tiên của Việt Nam. Lịch sử hình thành của Tập đoàn Vinacontrol được trải dài qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.


Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol hay còn gọi là Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol viết tắt là Vinacontrol CE (trước đây là Vinacontrol Cert) hay VNCE hay còn gọi là Tổ chức chứng nhận Vinacontrol là một thành viên của Tập đoàn Vinacontrol. Vinacontrol CE hoạt động trong các lĩnh vực như: Chứng nhận; Kiểm định; Đào tạo an toàn lao động; Đo kiểm môi trường; Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu; Thử nghiệm...


Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu lịch sử hình thành của Tập đoàn Vinacontrol và của Vinacontrol CE.

Lịch sử hình thành của Tập đoàn Vinacontrol :

Ngày 24/10/1957: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp có quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 24/10/1957 thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (kiêm Sở Giám định hàng hóa XNK).

Ngày 16/07/1974: Bộ trưởng Ngoại Thương có quyết định số 513/BNgT-TCCB ngày 16/07/1974: Tách Sở Giám định hàng hóa XNK ra khỏi Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và đổi tên thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

Ngày 12/11/1988: Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại có quyết định số 420/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988: Hợp nhất Công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

Năm 2004 và 2005: Bộ trưởng Bộ Thương mại có quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 29/11/2004 và quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/05/2005 chuyển Công ty Giám định hàng hóa XNK thành Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol.

Ngày 1/6/2005: Vinacontrol chính thức hoạt động theo chế độ sở hữu cổ phần.

Ngày 23/5/2011: Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 4 năm 2011.


Lịch sử hình thành Vinacontrol CE:

Ngày 15/10/2009, Tập đoàn Vinacontrol chính thức cho thành lập Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol (tên rút gọn là Vinacontrol Cert, viết tắt là VNCE), với xu thế đón đầu trong hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn và chứng nhận Hệ thống quản lý (ISO) Tập đoàn Vinacontrol đã đầu tư cho Vinacontrol Cert được bài bản về nhân lực và máy móc.

Ngày 17/12/2012, Vinacontrol Cert đổi tên thành Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol để thể hiện đầy đủ lĩnh vực hoạt động mới bao gồm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Kiểm định chất lượng và Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo.

Năm 2013 để kịp thời đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sự đa dạng cũng như chất lượng dịch vụ, Vinacotrol Cert thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh

Năm 2016 Vinacotrol Cert thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.

Năm 2017, khi đã có đầy đủ các năng lực trong chứng nhận và kiểm định cùng với việc thay đổi logo mới, Vinacontrol Cert cũng được đổi tên thành Vinacontrol CE (theo tên viết tắt từ tiếng Anh là Vinacontrol Conformity Evaluation ) nhằm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới: chuyên nghiệp hóa chất lượng dịch vụ và sẵn sàng cùng các doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Có được sự đầu tư bài bản và đúng đắn của Tập đoàn Vinacontrol hiện nay Vinacontrol CE là một đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Chứng nhận Hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000), chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, EN, BS, JIS, GB...), Chứng nhận hợp quy (Hợp quy vật liệu xây dựng, chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, chứng nhận hợp quy thang máy và thiết bị nâng, chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực...), Kiểm định an toàn thiết bị, Đào tạo an toàn lao động, Quan trắc môi trường, Kiểm tra hàng nhập khẩu, Thử nghiệm...

Comments