Làm sao để doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 được tốt hơn

Hiện nay ISO 9001 đã phổ biến trên toàn thế giới. Từ khi du nhập vào Việt Nam năm 1995 tới nay, ISO 9001 cũng đã được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp, tuy nhiên việc áp dụng ISO 9001 có hiệu quả hay không đang là một vấn đề. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam còn một vài hạn chế do điều kiện nhận thức, quy mô doanh nghiệp, năng lực nhân viên...Tại bài viết này chúng tôi giới thiệu một vài điểm cơ bản để doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 được tốt hơn

Thứ nhất: Đó là sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, của chủ doanh nghiệp đối với việc áp dụng ISO 9001. Quá trình áp dụng ISO 9001 sẽ là cơ hội để ban lãnh đạo doanh nghiệp hệ thống lại những công việc quản lý trong những thời gian qua, những công việc nào đã thực hiện tốt thì sẽ tiêu chuẩn hoá – soạn thành những quy trình, quy định, hướng dẫn công việc, với những công việc chưa hiệu quả hoặc có vấn đề thì Ban lãnh đạo sẽ cùng các bộ phận xem xét lại và tìm ra hướng thực hiện được hiệu quả hơn… để làm được những công việc này đòi hỏi Ban lãnh đạo thực sự đầu tư công sức và thời gian chứ không thể uỷ thác cho một nhân viên nào hết được.

Thứ hai: Củng cố và định hướng văn hóa doanh nghiệp và tinh thần làm việc một cách khoa học, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới. Các doanh nghiệp hiện nay đều có chung một lý do là sự bận rộn của ban lãnh đạo, của nhân viên nên khi thực hiện xây dựng ISO 9001 chỉ xây dựng qua loa, áp dụng cho có chứ không để tâm nghiên cứu và thay đổi những lỗi mòn cũ. Do đó chúng ta phải sắp xếp thời gian, cách thức làm việc một cách bài bản khoa học, hướng cho nhân viên sẵn sàng đổi mới và tiếp thu cái mới, sẵn sàng thay đổi để được tốt hơn.

Thứ ba: Không chỉ coi ISO 9001 là một chứng chỉ để làm đẹp doanh nghiệp: ISO 9001 nó đưa lại cho doanh nghiệp nhiều thứ còn hơn là một giấy chứng nhận, điều này không phải ai cũng nhận thức được. Do đó chúng ta không nên coi ISO 9001 là một chứng chỉ để làm đẹp mà phải là một hệ thống để áp dụng và thay đổi doanh nghiệp.

Tuy thực tế rằng việc áp dụng ISO 9001 còn rất nhiều kho khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm và thay đổi của doanh nghiệp thì không gì là không làm được. Để hội nhập với Quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam không phải là chuyển bị nữa mà là phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát triển.
Comments