Kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện

1. Vì sao phải kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện, đo điện trở nối đất an toàn điện ?

- Hằng năm tai nạn về điện xẩy ra rất nhiều, tai nạn về điện gây thiệt hại lớn về người và tài sản, kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện, kiểm tra hệ thống nối đất làm giảm đáng kể các tai nạn về điện do đó việc kiểm định là một công việc cực kỳ cần thiết.

- Đa số các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất mà con người tiếp xúc vận hành là các máy sử dụng điện để chạy, việc nối đất các thiết bị này là điều kiện bắt buộc để triệt tiêu dòng rò. Đo đạc, kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện là một công việc đảm bảo để hệ thống nối đất của thiết bị đảm bảo để người vận hành, sử dụng thiết bị an tâm làm việc.

- Theo quy định của luật Phòng cháy chữa cháy quy định bắt buộc phải thực hiện đo, kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện do đó việc đo, kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện là thực hiện đúng yêu cầu của luật.

2. Căn cứ để đo, kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện:

- Theo khoản (c), Điều 7, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải có hệ thống nối đất an toàn điện

- Thông tư 66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Tiêu chuẩn TCVN 9358: 2012 Lắp đạt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

3. Kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện như thế nào:

Quy trình kiểm định, kiểm tra hệ thống nối đất an toàn điện được thực hiện qua các bước như:

- Kiểm tra bằng mắt:  Kiểm tra thực tế lắp đặt so với thiết kế; Kiểm tra việc sử dụng vật liệu theo yêu cầu của thiết kế; Kiểm tra tất cả các mối hàn, mối nối; Kiểm tra biện pháp chống ăn mòn;

- Kiểm tra bằng thiết bị đo: Thực hiện đo điện trở của điện cực đất bằng máy đo chuyên dụng


- Thời hạn kiểm định, kiểm tra hệ thống nối đất an toàn điện được thực hiện định kỳ tối đa không quá 12 tháng.
do dien tro noi dat an toan dien
Sử dụng máy đo để kiểm định hệ thống nối đất an toàn điện


Vì sự an toàn của bản thân và xã hội hay liên hệ Vinacontrol để kiểm định, kiểm tra hệ thống nối đất an toàn điện


Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Trung tâm Kiểm định - Chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn

Comments