Cục An toàn chỉ định Vinacontrol chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động

Ngày 14/03/2017 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Theo đó Vinacontrol là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có chứng năng chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động:

  • Chứng nhận hợp quy Găng tay cách điện theo Quy chuẩn QCVN 24:2014/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Ủng cách điện theo Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Mặt nạ phòng độc theo Quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Mũ an toàn công nghiệp theo Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Bán mặt nạ lọc bụi theo Quy chuẩn QCVN 08:2012/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn (Hệ thống chống rơi ngã cá nhân) theo Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện theo Quy chuẩn QCVN 14:2015/BLĐTBXH
  • Chứng nhận hợp quy Kính hàn theo Quy chuẩn QCVN 27:2016/BLĐTBXH

https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/cuc-an-toan-chi-dinh-vinacontrol-chung-nhan-hop-quy-trang-thiet-bi-bao-ho-lao-dong/chi%20dinh%20chung%20nhan%20hop%20quy%20bao%20ho%20lao%20dong%201.jpg


https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/cuc-an-toan-chi-dinh-vinacontrol-chung-nhan-hop-quy-trang-thiet-bi-bao-ho-lao-dong/chi%20dinh%20chung%20nhan%20hop%20quy%20bao%20ho%20lao%20dong%203.jpg
Comments