Công ty TNHH VLXD Huỳnh Nguyên được VINACONTROL cấp chứng nhận ISO 9001 và hợp quy gạch terrazzo

Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Trung tâm chứng nhận VINACONTROL đã tiến hành cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 và chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm gạch terrazzo của Công ty TNHH VLXD Huỳnh Nguyên. Huỳnh Nguyên là một trong những doanh nghiệp sản xuất gạch Terrazzo có quy mô lớn tại miền trung, nhà máy của công ty nằm tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thị trường tiêu thụ chính của công ty là các tỉnh miền trung như Đã Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định....
Sản phẩm gạch Terrazzo là một trong những sản phẩm nằm trong nhóm các sản phẩm vật liệu phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng mà công ty Huỳnh Nguyên được VINACONTROL cấp chứng nhận là phiên bản mới nhất hiện nay ISO 9001:2015

Những ưu điểm của việc chứng nhận ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD:

- Chứng nhận hợp quy đáp ứng yêu cầu của luật, tránh bị phạt, đảm bảo các điều kiện cần thiết để lưu thông sản phẩm ra thị trường
- Chứng chỉ ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD giúp doanh nghiệp nâng cao thương hiệu, tăng sức cạnh tranh, giúp ký kết hợp đồng được thuận lợi hơn.
- Chứng chỉ ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn, giảm các sản phẩm sai hỏng, tăng giá trị sử dụng của sản phẩm.
- Chứng chỉ ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD giúp giảm thiểu các chi phí do tối ưu hóa quy trình sản xuất, cung ứng....

VINACONTROL xin chúc mừng Công ty TNHH VLXD Huỳnh Nguyên.

Chung chi ISO 9001-Cty TNHH VLXD Huynh Nguyen


Chung nhan hop quy Cty TNHH VLXD Huynh Nguyen

Comments