Công ty TNHH SX TM Bằng Sơn được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001

Ngày 05/10/2017 Tổ chức chứng nhận VINACONTROl đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho Công ty TNHH SX TM Bằng Sơn. Phiên bản mới nhất mà Bằng Sơn đạt được là phiên bản ISO 9001:2015. Có được thành tựu này là cả một quá trình làm việc nghiêm túc, phấn đấu của Cán bộ công nhân viên công ty TNHH SX TM Bằng Sơn. Công ty TNHH SX TM Bằng Sơn có trụ sở tại 340/28 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Hồ Chí Minh. Lĩnh vực sản xuất của công ty được VINACONTROl xác nhận thuộc phạm vi tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm: Sản xuất và kinh doanh thức ăn thủy sản; thuốc thú y thủy sản; chế phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 thì hệ thống quản lý của Bằng Sơn sẽ thay đổi cơ bản một cách tích cực, ưu điểm của ISO 9001 mang lại như sau:
Thứ nhất: Tạo ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều và ổn định hơn.
Thứ hai: Nhờ hệ thống hồ sơ, văn bản được tiêu chuẩn hóa, làm cho các quy định, quy tắc, quyền hạn, trách nhiệm trong khi thực hiện công việc được quy định rõ ràng, mạch lạc. 
Thứ ba: Thực hiện quản lý theo ISO 9001 đã giúp cho việc nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, cũng như phương pháp tư duy của lãnh đạo và của mọi người trong doanh nghiệp, tạo ra cách thức làm việc thật khoa học, logic mà nhờ đó có cơ hội tăng lợi nhuận và thu nhập.
Thứ tư: Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 làm cho mối quan hệ giữa các phòng ban gắn bó chặt chẽ hơn trên cơ sở hợp tác do việc xác định sự liên quan của mỗi thành viên, của mọi đơn vị phòng ban đến vấn đề chất lượng
Thứ năm: Cách thức quản lý khoa học, chuẩn mực đã giúp các nhà lãnh đạo thoát khỏi sự vụ hàng ngày, để họ có thể tập trung vào những kế hoạch phát triển công ty.
Thứ sáu: Việc bổ sung điều khoản liên quan đến nhận thức về bối cảnh và quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn cơ hội, thách thức, điểm yếu, điểm mạnh của bản thân, để từ đó có thể nhận diện các nguy cơ tác động xấu lên các mục tiêu chiến lược (bao gồm mặt chất lượng) của tổ chức và đánh giá rủi ro liên quan, cũng như đề ra được các biện pháp để phòng tránh các rủi ro đó một cách có hiệu quả hơn.
Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp cũng sẽ thu được những lợi ích riêng khác nhờ việc xây dựng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Điều đó phụ thuộc vào đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, mục tiêu trước mắt và lâu dài của họ như: Tăng thị phần, giảm chi phí và điều quan trọng là tạo ra được hình ảnh của doanh nghiệp cũng như vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Xin chúc mừng Công ty TNHH SX TM Bằng Sơn 

Chung chi ISO 9001-Bang Son


Comments