Công ty TNHH Bà Tích được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 22000 và HACCP

Ngày 07/09/2016 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và  Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP cho Công ty TNHH Bà Tích. Các sản phẩm bánh quy, bánh ngọt, bánh snack của Công ty TNHH Bà Tích đã được Vinacontrol chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 và HACCP, từ đây các sản phẩm này cung cấp ra thị trường sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được gắn dấu chứng nhận ISO 22000 và HACCP

Có được thành công này là sự hợp tác nghiêm túc của Vinacontrol và Công ty TNHH Bà Tích. Xin chúc mừng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Bà Tích.

Nếu bạn quan tâm tới các sản phẩm bánh quy, bánh ngọt, bánh snack đã có chứng nhận HACCP và ISO 22000 của Công ty TNHH Bà Tích vui lòng liên hệ:

Chị Linh – Công ty TNHH Bà Tích
Đt: 0918 999 651
Web: www.banhbatich.com

https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/cong-ty-tnhh-ba-tich-duoc-vinacontrol-cap-chung-nhan-iso-22000-va-haccp/ISO%2022000%20-%20Ba%20tich.jpg
https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/cong-ty-tnhh-ba-tich-duoc-vinacontrol-cap-chung-nhan-iso-22000-va-haccp/HACCP%20-%20Ba%20tich.jpg


Comments