Công ty gạch Thanh Phúc được VINACONTROL chứng nhận ISO 9001, TCVN 6476 và Hợp quy

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thanh Phúc là một doanh nghiệp sản xuất gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2017 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thanh Phúc đã được Tổ chức chứng nhận VINACONTROL cấp chứng nhận ISO 9001, chứng nhận hợp chuẩn TCVN 6476 cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn và chứng nhận Hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm gạch bê tông. Như vậy sau khi được chứng nhận thì các sản phẩm gạch bê tông và gạch bê tông tự chèn của Thanh Phúc sẽ được mang dấu chứng nhận CR và CS, có được chứng nhận này sản phẩm của Thanh Phúc sẽ hội tụ đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đồng thời khẳng định chất lượng sản phẩm với quý khách hàng gần xa.
Sản phẩm gạch bê tông nằm trong nhóm sản phẩm gạch không nung, theo quy định của Bộ Xây dựng thì gạch bê tông bắt buộc phải thực hiện chứng nhận Hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD. Sản phẩm gạch bê tông và gạch bê tông tự chèn của Công ty CP Phát triển Thanh Phúc được chứng nhận Tiêu chuẩn TCVN 6476, QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001 sẽ có những lợi ích to lớn như: Nâng cao thương hiệu, giảm sản phẩm sai hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời giảm những chi phí rủi ro liên quan...
VINACONTROL xin chúc mừng Quý Công ty CP Đầu tư Phát triển Thanh Phúc.

Chung nhan hop quy-Thanh Phuc

Chung nhan ISO 9001-Thanh Phuc

Chung nhan TCVN 6474-Thanh PhucComments