Công ty Đồng Tâm Window được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001 và hợp quy

Ngày 23 tháng 11 năm 2017 Trung tâm chứng nhận VINACONTROL đã tiến hành cấp chứng nhận ISO 9001chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm cửa của Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Window. Các sản phẩm cửa của Đồng Tâm được chứng nhận bao gồm cửa U-PVC và cửa Kim loại, như vậy từ ngày 23/11/2017 tất cả các sản phẩm cửa của Đồng Tâm sẽ được gắn dấu hợp quy (dấu CR) và đảm bảo điều kiện pháp lý để lưu thông trên thị trường. Cửa U-PVC và cửa kim loại là các sản phẩm có yêu cầu phải chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Xây dựng, ngoài ra các sản phẩm này được chứng nhận trên nền của tiêu chuẩn TCVN 7451 và TCVN 9366.
Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Window là thành viên của tập đoàn Đồng Tâm, hoạt động chính là sản xuất cửa, khi áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:215 thì công ty sẽ có những lợi ích to lớn như: Nâng cao thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh, tối ưu hóa hệ thống quản lý nhằm giúp quản lý tốt hơn, giảm tối đa những chi phí rủi ro không đáng có...

Có được chứng nhận ISO 9001chứng nhận Hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là sự cố gắng và thành công lớn của Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Window. Vinacontrol xin chúc mừng Quý công ty.

Chung chi ISO 9001-Dong Tam Window

 Chung chi hop quy cua-Dong Tam WindowComments