Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ được VINACONTROL cấp chứng nhận ISO 9001-2015

Ngày 11 tháng 05 năm 2017 toàn thể Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ đã vui mừng đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận Vinacontrol cấp. Để nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ. 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Những lợi ích mà ISO 9001 đem lại cho doanh nghiệp như:
- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng
- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
- Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)
- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
- Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
- Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước
- Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
- Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Xin chúc mừng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.


Comments