Công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue

Theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015, Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 và Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT của Bộ Công thương thì các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh  giấy tissue phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Như vậy thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh  giấy tissue như thế nào ? Là một Trung tâm chứng nhận được Bộ Công thương chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue Vinacontrol sẽ hướng dẫn các thủ tục như sau:

Thế nào là chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Chứng nhận hợp quy khăn giấy,  giấy vệ sinh, giấy tissue theo Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT chính là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm giấy, so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT hay không đạt.

https://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/cong-bo-hop-quy-khan-giay-giay-ve-sinh-giay-tissue/Chung%20nhan%20hop%20quy%20giay.jpg

Thế nào là kiểm tra chất lượng khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue nhập khẩu ?

Kiểm tra chất lượng khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue nhập khẩu là hoạt động đánh giá chất lượng lô hàng khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue nhập khẩu thông qua hoạt động đánh giá thực tế lô hàng và lấy mẫu thử nghiệm tại cảng hoặc tại kho bãi. Hoạt động Kiểm tra chất lượng khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue nhập khẩu hay còn gọi là chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7, hoạt động này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue (không áp dụng cho các đơn vị sản xuất trong nước). Điều đặc biệt ở Quy định của Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT là các doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 hay kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thì không cần phải công bố hợp quy.

Thủ tục chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Trường hợp 1: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Các sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 cần phải được công bố hợp quy. Quy trình như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu có ISO 9001 thì bỏ qua bước này)

Bước 4: Vinacontrol tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 6: Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy giấy.

Bước 7: Công bố hợp quy tại Sở Công thương (Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

Trường hợp 2: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chưa đủ điều kiện để đánh giá theo phương thức 5 theo quy định tại mục 3.1.2 của điều này (bao gồm các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng; các sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước chưa được đánh giá theo phương thức 5) phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 phải được công bố hợp quy. Các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng không phải công bố hợp quy.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol

Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan (đối với lô hàng nhập khẩu)

Bước 3: Vinacontrol tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể lấy mẫu tại cảng hoặc tại kho hàng)

Bước 4: Vinacontrol cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy

Thế nào là công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue là việc tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT.

Việc công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì thủ tục Công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue như sau:

Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue, để được chứng nhận hợp quy hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue bạn hãy liên hệ với Vinacontrol để thực hiện chứng nhận.

Bước 2: Sau khi có giấy chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue của Vinacontrol, bạn phải hoàn tất hồ sơ để thực hiện Công bố hợp quy tại Sở Công thương sở tại. Hồ sơ công bố hợp quy gồm có:

  • Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao công chứng)
  • Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)
  • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại mẫu 2, phụ lục III của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN  (bản chính)

Bạn hoàn tất các hồ sơ trên và nộp tại văn phòng 1 cửa của Sở Công thương sở tại, trong quá trình tiếp nhận nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong vòng 3 ngày Sở Công thương thông báo bằng văn bản yêu cầu bản bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận Sở Công thương sẽ ra thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy cho bạn. Đến đây thì các thủ tục Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue của bạn đã xong, bạn có quyền đưa sản phẩm của mình ra thị trường.

Trên đây là một số bước Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue, bạn thắc mắc xin vui lòng liên hệ VINACONTROL theo thông tin sau:

Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng,Hà Nội
Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Website: www.chungnhan.com.vnXem thêm:


Comments