Cọc bê tông của Bê tông Thủ Đức 1 được VINACONTROL cấp chứng nhận tiêu chuẩn JIS A 5373

Sau một thời gian xây dựng, áp dụng và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng cho công nghệ sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực thì ngày 18/01/2017 Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 đã được Tổ chức chứng nhận VINACONTROL cấp chứng nhận tiêu chuẩn JIS A 5373:2010 cho các sản phẩm cọc ván bê tông dự ứng lực do mình sản xuất. Như vậy kể từ ngày được chứng nhận tất cả các sản phẩm cọc ván bê tông dự ứng lực của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 sẽ được mang dấu hợp chuẩn của tiêu chuẩn JIS A 5373:2010. Tiêu chuẩn JIS A 5373:2010 là tiêu chuẩn của Nhật Bản, tiêu chuẩn này yêu cầu những tiêu chí kỹ thuật, chế tạo cho sản phẩm cọc ván. Ngoài tiêu chuẩn JIS A 5373:2010 thì các sản phẩm cọc điện bê tông cốt thép ly tâm và cọc bê tông dự ứng lực trước của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 cũng được VINACONTROL chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016  và TCVN 7888:2014.
VINACONTROL xin chúc mừng Quý công ty Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

chung nhan JIS A 5373

chung nhan TCVN 5847

chung nhan TCVN 7888Comments