Chứng nhận hợp quy thang máy điện


1. Thế nào là chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn:

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Đối tượng chứng nhận:

Theo Quy chuẩn QCVN 02-2011/BLĐTBXH thì những đối tượng sau cần chứng nhận phù hợp quy chuẩn:

- Các đơn vị sản xuất thang máy.

- Các đơn nhập khẩu thang máy.

- Có 4 loại thang máy có quy định chứng nhận: Chứng nhận thang máy chở người, thang máy bệnh viện, thang máy chở hàng kèm người và thang máy chở người kèm hàng.

3. Quy chuẩn nào áp dụng với thang máy

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02-2011/BLĐTBXH  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thang máy điện. 

4. Vì sao phải chứng nhận thang máy phù hợp quy chuẩn (chứng nhận hợp quy)

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Ngày 22/04/2011, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 08/2011/BLĐTBXH và QCVN 02-2011/BLĐTBXH qui định và các yêu cầu đặt ra khi chứng nhận hợp quy cho thang máy. Chứng nhận hợp quy cho thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị thang máy phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường. 

5. Đơn vị nào thực hiện việc chứng nhận Hợp quy cho thang máy (chứng nhận thang máy phù hợp Quy chuẩn)

Theo Quyết định số 05/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội thì Vinacontrol Cert là đơn vị được chỉ định đánh giá và chứng nhận thang máy phù hợp với quy chuẩn.

6. Thủ tục chứng nhận thang máy phù hợp quy chuẩn:

- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất hoặc phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu

- Có thử nghiệm

- Liên hệ để biết chi tiết thủ tục chứng nhận.

7. Lý do chọn Vinacontrol CE để chứng nhận thang máy

- Là đơn vị được chỉ định trực tiếp từ Cục an toàn

- Giá thành tốt

- Thủ tục nhanh chóng

- Phòng thử nghiệm đầy đủ

- Kinh nghiệm lâu năm

- Được hỗ trợ về dịch vụ Kiểm định an toàn

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN : 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
HP : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn

Chung chi hop quy thang may