Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây

Các sản phẩm Vật liệu xây thuộc nhóm sau đều phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

1. Gạch đặc đất sét nung: Các nhóm sản phẩm thuộc gạch đặc đất sét nung đều phải chứng nhận hợp quy, như gạch Tuynel...

2. Gạch rỗng đất sét nung

3. Gạch bê tông: Các loại gạch bê tông thường gọi là gạch Block hoặc Block bê tông hay gạch xi măng cốt liệu đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy

4. Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (ACC)

5. Bê tông nhẹ - Bê tông bọt khí không chưng áp.

Chúng tôi đã thực hiện chứng nhận hợp quy cho gạch bê tông, chứng nhận hợp quy cho gạch Block, chứng nhận hợp quy cho gạch đất sét nung và gạch bê tông nhẹ cho rất nhiều đơn vị như: gạch Vina tại Bình Dương, Gạch Phan Lâm Anh tại tp.Hồ Chí Minh....

Hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng nhận.
Comments