Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Vinacontrol Cert là đơn vị có chức năng chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD.

Chúng tôi thực hiện chứng nhận các loại sau:
1. Chứng nhận hợp quy xí bệt, tiểu nữ
2. Chứng nhận hợp quy chậu rửa
3. Chứng nhận hợp quy xí xổm.

Phương thức chứng nhận: Với các sản phẩm nhập khẩu sẽ được chứng nhận theo Phương thức 7 là phương thức chứng nhận cho từng lô hàng. Với các sản phẩm sản xuất trong nước sẽ được chứng nhận theo Phương thức 5 tức là chứng nhận cho cả nhà máy, thời hạn chứng chỉ là 3 năm.

Một số Khách hàng chúng tôi đã chứng nhận như: Công ty sứ Viglacera Bình Dương...
Hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng nhận.
Comments