Chứng nhận hợp quy sơn và vật liệu chống thấm

Vinacontrol Cert là đơn vị có chức năng chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm sơn và vật liệu chống thấm theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD:

1. Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

2. Chứng nhận hợp quy bột bả tường gốc xi măng pooc lăng

3. Chứng nhận hợp quy sơn epoxy

4. Chứng nhận hợp quy sơn Alkyd

5. Chứng nhận hợp quy tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

6. Chứng nhận hợp quy băng chặn nước PVC

7. Chứng nhận hợp quy vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme

8. Chứng nhận hợp quy Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

Phương thức chứng nhận: Với các sản phẩm nhập khẩu sẽ được chứng nhận theo Phương thức 7 là phương thức chứng nhận cho từng lô hàng. Với các sản phẩm sản xuất trong nước sẽ được chứng nhận theo Phương thức 5 tức là chứng nhận cho cả nhà máy, thời hạn chứng chỉ là 3 năm.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Comments