Chứng nhận hợp quy nhôm, nhựa uPVC

Theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC -U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ.
Như vậy khi nhập khẩu, sản xuất hay buôn bán trên thị trường các sản phẩm trên đều phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng nhận.
Comments