Chứng nhận hợp quy cửa

Ngày 15/09/2014 Bộ Xây dựng ra quyết định Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa Vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Do đó các loại hàng hóa Vật liệu xây dựng nằm trong nhóm quy định đều phải bắt buộc Chứng nhận hợp quy.

Sản phẩm cửa là nhóm vật liệu bắt buộc phải thực hiện việc chứng nhận. Cụ thể theo QCVN 16:2014/BXD các sản phẩm cửa sau phải tiến hành chứng nhận phù hợp quy chuẩn gọi là Chứng nhận hợp quy:

1. Sản phẩm cửa sổ cửa đi bằng gỗ: Các sản phẩm cửa khung gỗ hoặc làm hoàn toàn bằng gỗ đều phải chứng nhận hợp quy.
2. Các sản phẩm cửa sổ và cửa đi bằng uPVC
3. Các sản phẩm cửa sổ cửa đi bằng kim loại

Hiện nay chúng tôi đã chứng nhận cho rất nhiều nhà máy và đơn vị sản xuất cửa sổ cửa đi, điển hình như: Công ty Eurowindown; Công ty cửa Ngọc Diệp; Công ty Đông Á....

Hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện việc chứng nhận hợp quy cho cửa.
Comments