Chứng nhận hợp quy cát, đá xây dựng

Nhóm sản phẩm cát tự nhiên, cát nghiền, đá dăm, sỏi, sỏi dăm thuộc nhóm sản phẩm cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa đều phải thực hiện chứng hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD.
 
Trong các nhóm sản phẩm trên việc chứng nhận cần chú ý các điểm sau:

1. Nhóm cát tự nhiên được chứng nhận theo phương thức 7

2. Nhóm cát nghiền, cốt liệu lớn gồm sỏi, sỏi dăm, đá xay được chứng nhận theo phương thức 5 (thời hạn chứng chỉ 3 năm)

Chúng tôi là đơn vị có chức năng chứng nhận hợp quy cát, chứng nhận hợp quy đá, chứng nhận hợp quy sỏi theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD. Hãy liên hệ với chúng tôi để được chứng nhận.

Hiện nay chúng tôi đã chứng nhận cho một số đơn vị, chứng nhận cho các mỏ đá như: Mỏ đá Tân Cang, mỏ đá của công ty Lam Hồng, mỏ đá công ty Tân Phong...
Comments