Chứng nhận sản phẩm hợp quy


Chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn (còn gọi là chứng nhận hợp quy) là thủ tục bắt buộc theo quy định của nhà nước đối với những sản phẩm có quy định:

1. Vinacontrol chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD:

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 1356/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho nhóm nghành Vật liệu xây dựng thay cho quyết định 433/QĐ-BXD.

Ngày 06 tháng 03 năm 2015, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định bổ sung số 258/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận thêm các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm Vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Như vậy, với các quyết định này Vinacontrol CE hiện là đơn vị được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy cho 10 nhóm vật liệu xây dựng sau:

Chứng nhận hợp quy Xi măng

– Chứng nhận hợp quy phụ gia xi măng và bê tông

– Chứng nhận hợp quy Tấm thạch cao

Chứng nhận hợp quy ống nhựa dẫn nước, chứng nhận hợp quy ống nhựa UPVC, chứng nhận hợp quy ống nhựa PE và chứng nhận hợp quy ống nhựa PP.

Chứng nhận hợp quy nhóm gạch ốp lát, đá ốp lát

Chứng nhận hợp quy thanh profile chế tạo cửa sổ, cửa đi

– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình 

– Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng

– Chứng nhận hợp quy tấm sóng Amiang Xi măng

Chứng nhận hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh: Xí xổm, xí bệt, chậu rửa

Chứng nhận hợp quy cửa sổ và cửa đi.

Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung: Chứng nhận hợp quy gạch rỗng đất sét nung và gạch đặc đất sét nung: Chứng nhận hợp quy gạch Tuynel, chứng nhận hợp quy gạch hoffman

– Chứng nhận hợp quy gạch không nungChứng nhận hợp quy gạch Block bê tôngChứng nhận hợp quy gạch bê tông khí chưng ápChứng nhận hợp quy gạch bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt; Chứng nhận hợp quy gạch bê tông

  Chứng nhận hợp quy cát, Chứng nhận hợp quy cát nghiền


2. Vinacontrol CE chứng hợp quy cho các đơn vị sản xuất và nhập khẩu các thiết bị như:

        -  Chứng nhận hợp quy thang máy

        -  Chứng nhận hợp quy nồi hơi và thiết bị áp lực

        -  Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

        -  Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

3. Vinacontrol CE Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi theo:

- Quy chuẩn QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc t nm mc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hp cho gia súc, gia cầm.

 Quy chuẩn QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.

Quy chuẩn QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.

Quy chuẩn QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

Quy chuẩn QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.

 - Quy chuẩn QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quy chuẩn QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

4. Chứng nhận hợp quy giấy

Chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT

5. Chứng nhận hợp quy Trang thiết bị Bảo hộ lao động:

- Chứng nhận hợp quy Găng tay cách điện theo Quy chuẩn QCVN 24:2014/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy  Ủng cách điện theo Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy Mặt nạ phòng độc theo Quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy Mũ an toàn công nghiệp theo Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy Bán mặt nạ lọc bụi theo Quy chuẩn QCVN 08:2012/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn (Hệ thống chống rơi ngã cá nhân) theo Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện theo Quy chuẩn QCVN 14:2015/BLĐTBXH
- Chứng nhận hợp quy Kính hàn theo Quy chuẩn QCVN 27:2016/BLĐTBXH


Tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE
Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN : 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
HP : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn