Chứng nhận hợp quy Xi măng

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy, thế nào là công bố hợp quy:

- Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.
- Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD.
- Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD. VINACONTROL là tổ chức Chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định.


2. Thế nào là xi măng, loại xi măng nào cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy ?

Xi măng là chất kết dính thủy dạng bột mịn, khi trộn với nước tạo thành dạng hồ dẻo có khả năng đóng rắn trong không khí và trong nước nhờ phản ứng hóa lý thành vật liệu dạng đá.

Theo quy định của Bộ Xây dựng thì các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất các loại xi măng sau phải thực hiện chứng nhận hợp quy:
- Chứng nhận hợp quy xi măng Poóc lăng
- Chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp
- Chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát
- Chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát


3. Căn cứ pháp lý của chứng nhận hợp quy xi măng

- Thông tư 11/2011/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD
- Thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD
- Thông tư 10/2017/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN
- Các chỉ định chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng của VINACONTROL
- Các tiêu chuẩn hiện hành:

TCVN 141:2008, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng

TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ

TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6882:2016, Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

TCVN 7713:2007, Xi măng - Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunphat

4. Quy trình chứng nhận hợp quy xi măng của VINACONTROL

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, tải bản đăng ký chứng nhận hợp quy của VINACONTROL
Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng và báo giá
Bước 3: Tiến hành đánh giá tại nhà máy sản xuất hoặc tại cảng, kho hàng (nếu là đơn vị nhập khẩu) và thực hiện lấy mẫu về thử nghiệm
Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có, đối với đơn vị sản xuất)
Bước 5: Cấp chứng nhận hợp quy xi măng sau khi có kết quả thử nghiệm.
Bước 6: Hướng dẫn công bố hợp quy xi măng tại Sở Xây dựng.

5. Dấu chứng nhận hợp quy của Vinacontrol
6. Liên hệ VINACONTROL để được chứng nhận hợp quy xi măng:


Hãy liên hệ VINACONTROL theo thông tin sau để được chứng nhận hợp quy xi măng


Hotline: 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Tổ chức chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn

Comments