Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thế nào là chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là việc thực hiện đánh giá nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi, đánh giá các sản phẩm thức ăn chăn nuôi được sản xuất, so sánh với các chỉ tiêu kỹ thuật có trong từng quy chuẩn quy định và đưa ra kết luận thức ăn chăn nuôi và nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt quy chuẩn hay không đạt quy chuẩn

 Căn cứ pháp lý của việc chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra các thông tư quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi phải thực hiện chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, các thông tư quy định gồm:

 Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 09 năm 2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 07 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

- Quy chuẩn QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc t nm mc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hp cho gia súc, gia cầm.

 Quy chuẩn QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.

Quy chuẩn QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.

Quy chuẩn QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

Quy chuẩn QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.

 - Quy chuẩn QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quy chuẩn QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Những thức ăn chăn nuôi nào cần phải chứng nhận hợp quy theo quy định:

-  Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

- Thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

- Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; 

- Thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; 

- Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt

Đơn vị nào có chức năng cấp chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi: Vinacontrol là Trung tâm chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định thực hiện đánh giá hợp quy thức ăn chăn nuôi. Vinacontrol đã cấp chứng nhận hợp quy cho rất nhiều đơn vị trên khắp cả nước, như: ANCO, PROCONCO, T&T....


 Quy trình đánh giá cấp chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, tải đăng ký chứng nhận tại đây

Bước 2: Thực hiện ký kết hợp đồng và xếp lịch đánh giá chứng nhận

Bước 3: Tiến hành đánh giá chứng nhận tại nhà máy đồng thời lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ và kết quả thử nghiệm

Bước 5: Cấp chứng nhận

 Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi: Tối đa 20 ngày kể từ ngày đánh giá và nhận mẫu thử nghiệm

 Mọi thông tin liên quan chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi Quý khách hàng vui lòng liên hệ VINACONTROL theo số hotline: 0945 46 40 47 - 0987 165 589

 

Comments