Chứng nhận hợp quy tấm thạch cao

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy, thế nào là công bố hợp quy:

- Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.
- Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD.
- Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD. VINACONTROL là tổ chức Chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định.


2. Các căn cứ pháp lý của việc Chứng nhận hợp quy tấm thạch cao:

- Thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD
- Thông tư 10/2017/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN
- Các chỉ định chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng của VINACONTROL
- TCVN 8256:2009, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 8257-3:2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn
- TCVN 8257-5:2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm
- TCVN 8257-6:2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hút nước

3. Các chỉ tiêu cần thử nghiệm, mã HS (đối với tấm thạch cao nhập khẩu) của việc chứng nhận hợp quy tấm thạch cao

Khi chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng tấm thạch cao, cần kiểm tra các chỉ tiêu sau:
- Cường độ chịu uốn
- Độ biến dạng ẩm
- Độ hút nước (chỉ áp dụng cho tấm thạch cao chịu ẩm; ốp ngoài; lớp lót trong nhà)
- Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S8), ppm, không lớn hơn

Cách lấy mẫu thử nghiệm tấm thạch cao: Lấy ngẫu nhiên với số lượng không nhỏ hơn 0,2 % tổng số tấm thạch cao trong lô hàng và số lượng mẫu gộp không nhỏ hơn 02 tấm

Mã HS của tấm thạch cao nhập khẩu: 6809.11.00

4. Các loại tấm thạch cao nào phải chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu
Tất cả các loại tấm thạch cao được sản xuất trong nước đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy. Đối với trường hợp nhập khẩu thì tất cả các loại tấm thạch cao được nhập khẩu cũng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng

Chứng nhận hợp quy tấm thạch cao


5. Quy trình chứng nhận hợp quy Tấm thạch cao và kiểm tra chất lượng tấm thạch cao

Bước 1: Đăng ký chứng nhận tại VINACONTROL
Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng và báo giá
Bước 3: Tiến hành đánh giá tại nhà máy sản xuất hoặc tại cảng, kho hàng (nếu là đơn vị nhập khẩu) và thực hiện lấy mẫu về thử nghiệm
Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có, đối với đơn vị sản xuất)
Bước 5: Cấp chứng nhận hợp quy tấm thạch cao sau khi có kết quả thử nghiệm.
Bước 6: Hướng dẫn công bố hợp quy Tấm thạch cao tại Sở Xây dựng.

6. Đơn vị nào có chức năng chứng nhận hợp quy tấm thạch caokiểm tra chất lượng tấm thạch cao nhập khẩu:
VINACONTROL là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng tấm thạch cao. Hãy liên hệ VINACONTROL để được chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng tấm thạch cao

Hotline: 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Tổ chức chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn
Comments