Chứng nhận hợp quy Tấm sóng Amiang Xi măng

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy, thế nào là công bố hợp quy:

- Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.
- Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD.
- Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD. VINACONTROL là tổ chức Chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định.

2. Các loại tấm sóng amiang xi măng nào cần phải chứng nhận hợp quy:

Các loại tấm sóng amiang xi măng sau cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD và QCVN 16:2017/BXD
- Chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng xi măng
- Chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Tam song Amiang xi mang


3. Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy tấm sóng amiang xi măng

- Thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD
- Thông tư 10/2017/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN
- Các chỉ định chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng của VINACONTROL
- TCVN 9188:2012, Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
- TCVN 4435:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử

4. Những sản phẩm tấm sóng amiang xi măng nào không cần phải chứng nhận hợp quy.

Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD; QCVN 16:2017/BXD quy định rõ: hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh không cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy. Do đó các sản phẩm tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập về với mục đích trên sẽ không phải thực hiện chứng nhận hợp quy

5. Các chỉ tiêu cần thử nghiệm, cách lấy mẫu và mã HS (đối với Tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu)

Đối với Tấm sóng amiang xi măng các chỉ tiêu cần thử như sau:
- Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn 24
- Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn 3500
- Cách lấy mẫu: Lấy tối thiểu ở hai vị trí. Mỗi vị trí lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 tấm nguyên
- Mã HS đối với sản phẩm Tấm sóng amiang xi măng nhập khẩu: 6811.40.10
Đối với Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng có 1 chỉ tiêu cần thử: Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng với yêu cầu Amiăng crizôtin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn
- Cách lấy mẫu: Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 5 kg
- Mã HS: 6812.93.00 (chỉ dùng cho Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu)

6. Quy trình chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng của Vinacontrol:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận tại VINACONTROL
Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng và báo giá
Bước 3: Tiến hành đánh giá tại nhà máy sản xuất hoặc tại cảng, kho hàng (nếu là đơn vị nhập khẩu) và thực hiện lấy mẫu về thử nghiệm
Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có, đối với đơn vị sản xuất)
Bước 5: Cấp chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng sau khi có kết quả thử nghiệm.
Bước 6: Hướng dẫn công bố hợp quy Tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng tại Sở Xây dựng.


7. Liên hệ VINACONTROL để được chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiang xi măng và Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng:


Hotline: 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Tổ chức chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn


Dau chung nhan hop quy Vat lieu xay dung

Comments