Quy trình chứng nhận ISO 9001

Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 được thực hiện như sau:

 Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 9001, ký hợp đồng, báo giá
 Bước 2: Đánh giá hồ sơ (đánh giá tại văn phòng VINACONTROL)
 Bước 3: Xếp lịch và thực hiện đánh giá tại nhà máy hoặc hiện trường
 Bước 4: Thẩm xét hồ sơ chứng nhận ISO 9001
 Bước 5: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)
 Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 9001
 Bước 7: Đánh giá giám sát hằng năm

Một điều quan trọng cần chú ý là: Quy trình trên là quy trình dành cho hoạt động đánh giá chứng nhận ISO 9001, tuy nhiên để doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 9001 thông thường doanh nghiệp phải nhờ tới đơn vị tư vấn, hướng dẫn xây dựng và đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001.

Hãy liên hệ VINACONTROL để được đánh giá chứng nhận hoặc tư vấn xây dựng ISO 9001


Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Tổ chức chứng nhận VINACONTROL CE
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Comments