Các bước chứng nhận ISO 9001

Ngày nay Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã trở thành phổ biến, nói đến khái niệm tiêu chuẩn ISO 9001 thì hầu như ai ai cũng biết. Tuy nhiên rất ít người biết được tiêu chuẩn chuẩn ISO 9001 là cái gì và làm sao để có được chứng nhận ISO 9001.

ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng, tức là tiêu chuẩn này chỉ quy định và khuyến khích các tiêu chí và cách thức quản lý điều hành trong doanh nghiệp do đó tất cả các tổ chức doanh nghiệp, hành chính công đều có thể áp dụng được ISO 9001. Nếu nói về cách vận hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 thì trong thời lượng một bài viết không thể diễn tả hết, chúng tôi chỉ đi khái quát về các bước để một doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO 9001 như sau:

Bước 1: Thực hiện tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý ISO 9001 tại doanh nghiệp: Thông thường để áp dụng được tiêu chuẩn này vào doanh nghiệp của mình thì doanh nghiệp phải trực tiếp nhờ tới đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn là người hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các quy trình biểu mẫu theo yêu cầu của ISO 9001, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng và cải tiến để làm sao cho hệ thống phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo các yêu cầu của ISO 9001.

Bước 2: Đánh giá chứng nhận: Sau khi doanh nghiệp được tư vấn và áp dụng thành công ISO 9001 thì doanh nghiệp với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn sẽ mời tổ chức chứng nhận VINACONTROL tới đánh giá chứng nhận. VINACONTROL sẽ đánh giá hệ thống của doanh nghiệp so với yêu cầu của ISO 9001. Nếu tất cả hệ thống đạt yêu cầu ISO 9001 mà không có điểm cần khắc phục thì VINACONTROL sẽ tiến hành cấp chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp. Trong trường hợp có điểm cần khắc phục thì doanh nghiệp tiến hành khắc phục và gửi về cho VINACONTROL để thẩm xét và cấp chứng nhận. Phiên bản mới nhất hiện nay các doanh nghiệp cần áp dụng là ISO 9001:2015.

Trên đây là phần giới thiệu các bước để có được chứng nhận ISO 9001, nếu bạn có thắc mắc về ISO 9001 vui lòng liên hệ VINACONTROL theo số hotline 0945 46 40 47 để được giải đáp.
Xem thêm:
Comments