Chứng nhận ISO 9001

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001

ISO viết tắt của từ International Organization for Standardization có nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Tổ chức ISO ra đời năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và là thành viên thứ 77 của tổ chức ISO.

ISO ban hành rất nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001….Trong đó ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Từ khi ban hành tới nay tiêu chuẩn ISO 9001 có các phiên bản như: ISO 9001:1987,  ISO 9001:1994 , ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất hiện nay, tất cả các doanh nghiệp được chứng nhận sau năm 2015 đều được đánh giá và chứng nhận theo phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015.

ISO 9001 là tiêu chuẩn dành cho Hệ thống quản lý doanh nghiệp đúng như tên gọi của nó, có rất nhiều người lầm tưởng tiêu chuẩn này quy định chất lượng của sản phẩm và dấu chứng nhận của tiêu chuẩn ISO 9001 được gắn trên nhãn mác sản phẩm, điều này chỉ đúng được một phần. ISO 9001 tạo ra hệ thống quản lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành hệ thống, giảm thiểu tối đa sản phẩm sai hỏng.

Những nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:

ISO 9001:2015 được xây dựng trên các nguyên tắc như:

- Hướng vào khách hàng;

- Sự lãnh đạo;

- Sự tham gia của mọi người;

- Tiếp cận theo quá trình;

- Cải tiến;

- Quyết định dựa trên bằng chứng;

- Quản lý mối quan hệ.

Nội dung của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản:

  1. Phạm vi của ISO 9001
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Sự lãnh đạo
  6. Tính hoạch định
  7. Sự hỗ trợ
  8. Hoạt động hay vận hành
  9. Đánh giá hoạt động: bao gồm theo dõi và đo lường, đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo
  10. Cải tiến

Doanh nghiệp nào có thể chứng nhận ISO 9001 ?

ISO 9001 dành cho tất cả mọi loại hình doanh nghiệp, cơ quan phi chính phủ, các đơn vị hành chính công…Có thể nói tất cả mọi loại hình tổ chức đều chứng nhận được ISO 9001.

Vì sao phải chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, lợi ích mà ISO 9001 mang lại cho doanh nghiệp:

Tiêu chuẩn ISO 9001 dành cho tất cả mọi loại hình doanh nghiệp, ISO 9001 đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích to lớn:

 Thứ nhất: Tạo ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều và ổn định hơn, giảm thiểu tối đa sản phẩm sai hỏng.

Thứ hai: Nhờ hệ thống hồ sơ, văn bản được tiêu chuẩn hóa, làm cho các quy định, quy tắc, quyền hạn, trách nhiệm trong khi thực hiện công việc được quy định rõ ràng, mạch lạc, dễ kiểm soát.

Thứ ba: Thực hiện quản lý theo ISO 9000 đã giúp cho việc nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, cũng như phương pháp tư duy của lãnh đạo và của mọi người trong doanh nghiệp.

Thứ tư: Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 làm cho mối quan hệ giữa các phòng ban gắn bó chặt chẽ hơn trên cơ sở hợp tác do việc xác định sự liên quan của mỗi thành viên, của mọi đơn vị phòng ban đến vấn đề chất lượng

Thứ năm: Cách thức quản lý khoa học, chuẩn mực đã giúp các nhà lãnh đạo thoát khỏi sự vụ hàng ngày, để họ có thể tập trung vào những kế hoạch phát triển công ty.

Thứ sáu: Việc bổ sung điều khoản liên quan đến nhận thức về bối cảnh và quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn cơ hội, thách thức, điểm yếu, điểm mạnh của bản thân.


Để chứng nhận được ISO 9001 doanh nghiệp phải làm thế nào ?

Để được đạt được chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải chuyển bị tất cả các nguồn lực như tài chính (để trả chi phí cho đơn vị tư vấn và chứng nhận), con người (nhân lực), thời gian và trên hết là tinh thần quyết tâm thực hiện của lãnh đạo tổ chức. Việc chứng nhận ISO 9001 được thực hiện theo trình tự các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy trình ISO 9001, thực hiện cải tiến hệ thống tổ chức. Bước này doanh nghiệp thực hiện dưới sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn ISO 9001

Bước 2: Sau khi đã áp dụng hoàn chỉnh ISO 9001 thì doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn xây dựng ISO 9001 sẽ được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận ISO 9001. Công việc đánh giá chứng nhận được thực hiện từ 1 tới 2 ngày tùy theo quy mô và loại hình doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp theo ISO 9001. Nếu không có điểm khắc phục thì bỏ qua bước này để tới bước 4

Bước 4: Cấp chứng chỉ ISO 9001, sau khi thực hiện đánh giá chứng nhận ở bước 2 nếu doanh nghiệp không có điểm không phù hợp cần khắc phục thì doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Thời gian xây dựng và áp dụng ISO 9001: việc áp dụng ISO 9001 càng lâu thì doanh nghiệp sẽ có nhiều kinh nghiệm và sẽ được vận hành tốt hơn, tuy nhiên nhìn chung công việc chứng nhận ISO 9001 từ lúc tiến hành xây dựng áp dụng cho tới lúc được chứng nhận ISO 9001 là vào khoảng 2 tới 6 tháng tùy theo quy mô, loại hình và đăc thù của doanh nghiệp.

Chi phí tư vấn xây dựng và chứng nhận ISO 9001: Chi phí tư vấn xây dựng và chứng nhận ISO 9001:2015 tùy theo quy mô, loại hình và đăc thù của doanh nghiệp. Thông thường một doanh nghiệp muốn được chứng nhận ISO 9001:2015 thì phải trả 2 chi phí cơ bản: Chi phí tư vấn hướng dẫn xây dựng ISO 9001 và Chi phí đánh giá chứng nhận ISO 9001. Một doanh nghiệp nếu quy mô có khoảng 50 người thì tổng chi phí tư vấn hướng dẫn xây dựng ISO 9001 và chi phí đánh giá ISO 9001 rơi vào khoảng 60 triệu. 

Để biết rõ chi phí các bạn hãy gọi vào số hotline 0945 46 40 47 của VINACONTROL để được giải đáp.


Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
VINACONTROL CE
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.

 Dấu chứng nhận của VINACONTROLhttps://sites.google.com/site/chungnhanvinacontrol/chung-nhan-he-thong-quan-ly/chung-nhan-iso-9001/Dau%20chung%20nhan%20ISO%209001-2015%20.jpg?attredirects=0


 

Download tài liệu ISO 9001:

Đăng ký chứng nhận ISO 9001

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015


Xem thêm:

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận OHSAS 18001

Chi phí chứng nhận ISO 9001