Quy trình chứng nhận ISO 14001

ISO 14001 được gọi là Hệ thống quản lý môi trường, một doanh nghiệp được chứng nhận ISO 14001 là một doanh nghiệp được minh chứng cho trách nhiệm với môi trường. Có được điều này là do tiêu chuẩn ISO 14001 luôn yêu cầu doanh nghiệp tổ chức đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của nó. Nếu bạn áp dụng ISO 14001 một cách có trách nhiệm đó là một thành công lớn. Để có được chứng chỉ ISO 14001 chúng ta phải thực hiện theo một quy trình sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 14001, tiến hành ký hợp đồng, báo giá với VINACONTROL

Bước 2: Thẩm xét hồ sơ (bước này được thực hiện tại văn phòng của VINACONTROL)

Bước 3: Xếp lịch đánh giá và thực hiện đánh giá ISO 14001 tại nhà máy

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 (nếu có)

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá (thực hiện tại văn phòng của VINACONTROL)

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 14001

Tuy nhiên chúng ta nên biết rằng để chứng nhận ISO 14001 thì thông thường các doanh nghiệp phải nhờ tới đơn vị tư vấn ISO 14001. Các đơn vị tư vấn ISO 14001 là đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng ISO 14001.

Nếu bạn muốn chứng nhận ISO 14001 hoặc muốn tư vấn ISO 14001, xây dựng ISO 14001 hãy liên hệ VINACONTROL theo số hotline:

Mr. Chu Huy Nam - TPKD
Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
ổ chức chứng nhận VINACONTROL CE
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: 
www.chungnhan.com.vn
Comments