Dấu chứng nhận ISO 14001

Trung tâm chứng nhận Vinacontrol CE được thành lập bởi Tập đoàn Vinacontrol. Tập đoàn Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công thương) được thành lập từ năm 1957 và chính thức chuyển thành Công ty Cổ Phần từ ngày 01/06/2005. Với hơn 60 năm thành lập VINACONTROL là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm, giám định và thẩm định giá, đánh giá môi trường....
VINACONTROL là tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn ISO 14001, các chứng chỉ ISO 14001 do VINACONTROL cấp ra được chấp nhận trên toàn thế giới và được các tổ chức doanh nghiệp trên toàn thế giới đánh giá cao. Thực tế rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế khi tới Việt Nam giao thương thường chỉ định VINACONTROL thực hiện đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn trong đó có tiêu chuẩn ISO 14001.


Comments