Các bước xây dựng và áp dụng ISO 22000

Để được chứng nhận ISO 22000 thì đầu tiên doanh nghiệp phải xây dựng và áp dụng ISO 22000. Sau đây là các bước xây dựng và áp dụng ISO 22000 vào doanh nghiệp

Bước 1: Chuyển bị cho công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:
- Thành lập Ban ISO 22000, phân rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên.
- Tiến hành đào tạo nhận thức chung về ISO 22000 đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch chỉnh sửa nhà máy, kho bãi,.. kế hoạch viết tài liệu, văn bản theo yêu cầu của ISO 22000.

Bước 2: Xây dựng văn bản, tài liệu ISO 22000
- Xây dựng hệ thống tài liệu ISO 22000 theo kế hoạch phân công.
- Sau khi xây dựng xong thì tiến hành xem xét bản thảo hệ thống tài liệu ISO 22000

Bước 3: Triển khai áp dụng ISO 22000 vào hoạt động của doanh nghiệp và tiến hành giám sát việc áp dụng ISO 22000
- Tiến hành phê duyệt và phân phối tài liệu cho các phòng ban để áp dụng ISO 22000
- Áp dụng hệ thống tài liệu ISO 22000
- Cải tiến hệ thống tài liệu nếu cần thiết, 

Bước 4: Tiến hành đánh giá và thẩm tra nội bộ hệ thống quản lý ISO 22000
- Đào tạo đánh giá viên đánh giá, thẩm tra nội bộ về ISO 22000
- Tiến hành đánh giá, thẩm tra nội bộ (bao gồm việc đánh giá, kiểm tra chéo nội bộ công ty)
- Thực hiện hành động khắc phục sau các lần đánh giá đánh giá, thẩm tra nội bộ về hệ thống ISO 22000
- Họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống ISO 22000

Bước 5: Đăng ký đánh giá chứng nhận ISO 22000: Việc đánh giá chứng nhận ISO 22000 được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận, các bạn có thể xem thêm tại quy trình đánh giá chứng nhận ISO 22000.

Khi thực hiện việc tư vấn xây dựng ISO 22000 Vinacontrol sẽ hướng dẫn quý khách hàng các bước trên nhằm đưa việc áp dụng ISO 22000 vào doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tối ưu.


Hãy liên hệ Vinacontrol để được tư vấn xây dựng ISO 22000 và đánh giá chứng nhận ISO 22000Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Trực thuộc Tổ chức chứng nhận VINACONTROL
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn

Xem thêm:

Comments