Giới thiệu‎ > ‎

Lịch sử hình thành

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được thành lập bởi Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinacontrol. Tập đoàn Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công thương) được thành lập từ năm 1957 và chính thức chuyển thành Công ty Cổ Phần từ ngày 01/06/2005. Với hơn 60 năm thành lập VINACONTROL là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm, giám định và thẩm định giá, đánh giá môi trường....


 


Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

1. Chứng nhận sản phẩm/hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn):
Đối tượng sản phẩm/ hàng hóa:
Tất cả các loại sản phẩm/ hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quốc tế (ISO, ASTM, BS, DIN, JIS,…) và tiêu chuẩn khu vực.
Lợi ích:
Thỏa mãn yêu cầu kiểm chứng chất lượng của đối tác mua hàng (nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, …);
Tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào chất lượng của sản phẩm bằng dấu chứng nhận gắn trên sản phẩm;
Hỗ trợ vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại; Giảm chi phí kiểm tra từng lô khi xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm.

2. Chứng nhận sản phẩm/hàng hóa phù hợp quy chuẩn (chứng nhận hợp quy)

- Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi theo các quy chuẩn tương ứng Quy chuẩn tương ứng cho các nhà sản xuất trong nước: QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT;  QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT ;  QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT ;  QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT;  QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT ;  QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT ;   QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT 

- Chứng nhận các sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp QCVN 16: 2014/BXD 

- Chứng nhận thang máy phù hợp quy chuẩn QCVN 02:2011/BLĐTBXH

- Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng (cẩu trục, vận thăng, cẩu tháp...) phù hợp Quy chuẩn QCVN 07:2012/BLĐTBXH

- Chứng nhận hợp quy nồi hơi và thiết bị áp lực phù hợp Quy chuẩn QCVN 01-2008/BLĐTBXH

- Chứng nhận hợp quy thiết bị Bảo hộ lao động

- Chứng nhận hợp quy giấy: chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT

Lợi ích: Thỏa mãn yêu cầu chứng nhận bắt buộc theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào chất lượng của sản phẩm bằng dấu chứng nhận (CR) gắn trên sản phẩm; Giúp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại; Giảm chi phí kiểm tra từng lô khi xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm.

3. Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý

o Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế:
– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
– Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
– Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001
– Hệ thống phân tích mối nguy và thiết lập điểm kiểm soát trọng yếu HACCP/ ISO 22000

4. Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn
– Kiểm định Chai, bình, bể áp lực, kiểm định lò hơi, nồi hấp
– Kiểm định các Hệ thống thiết bị áp lực
– Kiểm định Cần trục, cầu trục
– Kiểm định Thang máy, thang cuốn
– Kiểm định Các khu vui chơi công cộng
– Kiểm định Các thiết bị điện
- Thử nghiệm không phá hủy NDT
- Kiểm định an toàn các thiết bị, hệ thống điện, kiểm định máy biến áp
- Kiểm định thiết bị y tế, thiết bị phóng xạ, máy chụp X-Quang, máy chụp CT
- Đo mức độ phóng xạ

5. Dịch vụ Đào tạo ATLĐ và vận hành thiết bị
- An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
– An toàn vệ sinh lao động cho người lao động
– An toàn lao động trong sử dụng hóa chất
– An toàn lao động cho người làm việc trên cao
– Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, hệ thống lạnh, thiết bị nâng chuyển, các thiết bị tạo cảm giác mạnh trong các công trình vui chơi giải trí, kỹ thuật an toàn điện, hàn hơi, …
- Đào tạo an toàn các nhóm 1;2;3;4;6 theo Nghị định 44/2016 của Chính phủ

6. Đào tạo và Huấn luyện áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ quản lý.
Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn: 
- ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL) 
- ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG) 
- ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH) 
- ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189 
- ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP.
- OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP) 
- SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI) 
- ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN) 

 Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động:
- Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN)
- 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC)
- Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7
Tools, SPC)
- TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN)
- Six Sigma
- Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ)
- TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ).

7. Dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Thực hiện quan trắc môi trường lao động theo chỉ định của Bộ Y tế và Bộ TNMT

Download hồ sơ năng lực của Vinacontrol tại đây (hồ sơ năng lực cập nhật thường xuyên, hãy liên hệ được có được bản mới nhất)